usability: skip to content, skip to sitemenuPatiënteninformatie

Zenuwinklemming aan de elleboog

De zenuwbanen die langs de elleboog passeren staan in voor de bezenuwing van de hand. Een geklemde zenuw aan de elleboog heeft dus invloed op de tastzin...

Er zijn 3 types zenuwinklemming:

Nervus ulnaris entrapment

Dit is veruit de meest voorkomende zenuwaandoening in de elleboog.

De ulnariszenuw ligt over zijn gehele verloop aan de binnenzijde van de arm. Ter hoogte van de elleboog loopt hij onder het botuitsteeksel aan binnenzijde van de elleboog (mediale epicondyl) in een tunnel (de cubitale tunnel). Men kent hem vaak van de stroom in de arm die gevoeld kan worden bij het stoten van de elleboog. Deze zenuw verzorgt de gevoelsbezenuwing van de 4de vinger (deels) en de vijfde vinger (=pink). Hij bezenuwt 2 plooiers (1 van de pols en 1 van de vingers), een aantal spieren van de pinkmuis en een deel van de intrinsieke handspieren (= kleine spiertjes tussen de botten van de hand die instaan voor de fijne handmotoriek).

Deze zenuw kan op 3 plaatsen in de elleboog inklemmen:

Symptomen

Meest voorkomende klacht zijn tintelingen in de pink en ringvinger. Deze zijn vaak houdingsgebonden. Verder kan de zenuw over haar verloop zeer gevoelig zijn en voor stroomstoten zorgen (zgn. elektrische schokken).

Kliniek

tinel sign: tapotteren van de zenuwTinel sign:
Meest typisch is de pijn over de zenuw en het kunnen opwekken van uitstralende pijn naar de vingers bij het tapotteren van de zenuw.

stretch testStretch test:
De stretch test, het uitrekken van de zenuw door de elleboog en pols zo ver mogelijk te buigen, kan gevoelig zijn.

In ver gevordere gevallen ziet de hand er uitgemergeld uit (door spierzwakte en atrofie van de intrinsieke hanspieren) en kan een klauwhand (Bendictijner hand) optreden.

Diagnose

Een EMG is onontbeerljk in het stellen van de diagnose. Let wel, deze kan tot 30% vals negatieven geven.
Ook een Rx is aangewezen om eventuele beenderige letsels die de zenuw inklemmen uit te sluiten.

Behandeling

Conservatief

De behandeling is initieel zeker conservatief. Indien er externe uitlokkende factoren aanwezig zijn (elleboog leunen op scherpe rand, bepaalde houding...), wordt aangeleerd deze te mijden.

Operatief

Revalidatie

Enkel in sommige gevallen wordt kortstondig een ellebooggips aangelegd. Normaal gezien wordt zo snel als mogelijk gestart met zenuwglijding-oefeningen.

Het gevoel kan soms onmiddellijk genormaliseerd zijn. Vaak echter duurt het enkele weken tot maanden alvorens dit weer helemaal normaal is.

 

Nervus interosseus posterior entrapment

Een andere benaming voor deze aandoening is het radiale tunnel syndroom. Dit is in feite een inklemming (neurocompressie) van de spiertak van de radialiszenuw (= n. interosseus posterior), voornamelijk door de supinatorspier (thv de zogenaamde arcade v. Fröhse). Dit zou tot 10% samengaan met een tenniselleboog.

Om goed te weten waarover dit gaat moet een weinig anatomie worden toegelicht:

De radialis zenuw kruist achter de bovenarm, van binnen naar buiten. Dan loopt hij langs voor over de buitenzijde van de elleboog. Juist onder de elleboog splits de zenuw zich op in 2 takken:

Symptomen

Kliniek

Diagnostiek

Meestal is een elektromyografisch onderzoek (EMG of "naaldjesonderzoek" van de zenuwen) negatief. De zenuw klemt immers niet continu in, maar enkel bij belasting. Zij heeft dus niet continu te lijden en ondergaat (vooralsnog) geen veranderingen.

Bij twijfel kan er een proefinspuiting worden gegeven met een verdovend middel (xylocaine 1%) op de plaats van de pijn. (Let wel: deze zenuw bezenuwt de strekkers van de pols; als de inspuiting goed werkt kan men tijdelijk een slap hand (drophand) vertonen. Geen paniek, dit herstelt uit zichzelf eenmaal de verdoving is uitgewerkt.)

Indien deze inspuiting tijdelijk de pijn verlicht (de verdoving werkt doorgaans 4 uur) dan pleit dit eerder in het voordeel van dit letsel en kan een definitieve pijnverlichting worden beoogd door een release van de zenuw uit te voeren.

Behandeling

Indien de onderzoeksgegevens de diagnose bevestigen, dient de zenuw heelkundig te worden vrijgemaakt (release). Soms kan er ook overwogen worden om tegelijkertijd een tenniselleboog-operatie te verrichten, indien de kliniek hiervan ook aanwezig is.

De beste resultaten worden behaald indien de behandeling snel na de start van de klachten wordt ingesteld.

Op zich gaat het om een kleinere ingreep waarna geen gips nodig is, en waarbij (eenmaal de wonde mooi geheeld) snel alle activiteiten mogen worden heropgestart.

 

Nervus medianus entrapment

Deze zenuw, de nervus medianus, loopt aan de binnenzijde van de bovenarm. Hij kruist de elleboog ongeveer in 't midden. In de voorarm geeft hij verschillende takken af: naar de oppervlakkige en diepe spieren van de voorarm (= de plooiers van pols en vingers). Hij zorgt ook voor de gevoelsbezenuwing van de handpalmzijde van de eerste drie vingers.

De nervus medianus kan evenzeer op 3 plaatsen thv. de elleboog ingekneld raken:

 1. Onder het ligament van Struthers of onder een processus supracondylare

 2. Door de musculus pronator teres

  Symptomen

  • doffe pijn in de handpalmzijde van de onderarm
  • door herhaald geforceerd proneren en grijpen
  • zeer belastingsgebonden, het gaat over bij rust
  • zeldzaam gevoelsstoornissen of last 's nachts

  Kliniek

  Pijn bij:

  • diepe palpatie over proximale onderarm
  • elleboog flexie / supinatie tegen weerstand, elleboog geplooid (lacertus fibrosus = bindweefselstreng thv elleboog)
  • pronatie tegen weerstand, elleboog en pols geplooid (pronator teres)
  • flexie D3 tegen weerstand (oppervlakkige vingerstrekker = musculus flexor digitorum superficialis)

 3. Inklemming van de nervus interosseus anterior

  Oorzaken

  Inklemming door de musculus pronator teres of de oppervlakkige vingerplooier (musculus flexor digitorum superficialis).

  Symptomen

  • vage pijn in bovenste deel van de voorarm
  • met na 1à2 dagen spierzwakte (lange duimplooier (musculus flexor pollicis longus) (foto 1) , diepe plooier van de wijsvinger (musculus flexor digitorum profundus) (foto 2), musculus pronator quadratus (foto3)

  lange duimplooierdiepe plooier van de wijsvinger

  Diagnose

  Een EMG en klassieke radiografie van de elleboog is aangewezen.

  Behandeling

  1. voor beide is de therapie eerst niet-heelkundig (gips, NSAID...) gedurende 6 maanden
  2. indien er geen beterschap optreed, dient een operatie te worden overwogen, waarbij het gehele verloop van de zenuw, van boven elleboog tot de musculus flexor digitorum superficialis, moet worden geëxploreerdLogin: